Kako svijest upravlja materijom

Kvantna fizika radikalno je promijenila naše shvatanje svijeta. Prema kvantnoj fizici, možemo da utičemo svojom sviješću na proces podmlađivanja!

Zašto je to moguće?

​Sa tačke gledišta kvantne fizike, naša realnost je izvor čistih potencijalnih mogućnosti, izvor sirovina, od kojih se sastoji naše tijelo, naš razum i sav univerzum. Univerzalno energetsko i informaciono polje ne prestaje da se mijenja i transformiše svake sekunde se pretvara u nešto novo.
U XX vijeku, za vrijeme fizičkih eksperimenata sa subatomskim česticama i fotonima, otkriveno je da fakor posmatranja tokom eksperimenta mijenja njegove rezultate. To na šta fokusiramo našu pažnju – može da reaguje

Ovu činjenicu potvrđuje klasični eksperiment koji svaki put zadivljuje naučnike. On se ponavljao u mnogim laboratorijama, i uvijek su dobijeni isti rezultati.

Za ovaj eksperiment, pripremili su izvor svjetlosti i zazor sa dva proreza. Kao izvor svjetlosti koristio se uređaj koji je “ispucavao” fotone u jednakim razmacima.

Picture

 

Tok eksperimenta je praćen. Nakon završetka eksperimenta, na foto-zazoru, koji se nalazio iza proreza bile su vidljive dvije vertikalne trake. To su tragovi fotona koji su prolazili kroz otvore i osvjetljavali foto-zazor.

Picture

 

Struktura tragova na foto-zazoru je ličila na tragove talasa koji su prolazili kroz otvore.

 

Picture

 

 

Svjetlost može da ispoljava osobine i talasa i čestica.

Kao rezultat posmatranja talas nestaje i pretvara se u čestice. Ako se ne posmatra, na foto-zazoru se pojavljuj tragovi talasa. Ovaj fizički fenomen je nazvan ” efekat posmatrača”

Isti rezultati su dobijeni i sa drugim česticama. Eksperimenti su mnogo puta ponovljeni, i svaki put zadivili naučnike. Tako, je otkriveno da na kvantnom nivou materija reaguje na posmatranje čovjeka. To je bila novina u fizici.
Prema pretpostavkama savremene fizike sve se materijalizuje iz pustote. Ova pustota je nazvana “kvantno polje”, “nulto polje” ili “matrica”. Pustota sadrži energiju koja može da se pretvori u materiju.

Materija se sastoji od koncentrisane energije – ovo je fundamentalno otkriće fizike XX vijeka.

U atomu ne postoje čvrsti djelovi. Predmeti se sastoje od atoma. Ali zašto su onda predmeti čvrsti? Prst stavljen na zid od cigle ne prolazi kroz njega. Zašto? To je povezano sa različitim frekventnim karakteristikama atoma i sa električnim nabojem. Svaki tip atoma ima svoju frekvenciju vibracije. Time se određuju različita fizička svojstava predmeta. Ako bi bilo moguće da se promijeni frekvencija vibracije atoma od kojih se sastoji tijelo, onda bi čovjek mogao da prođe kroz zid. Ali su vibracione frekvencije atoma ruka i atoma zida bliske. Stoga, prst počiva na zidu.

Za sve tipove interakcija neophodna je rezonantna frekvencija.

Ovo je lako razumjeti na jednostavnom primjeru. Ako se osvijetli kamen zid sa svjetlošću baterijske lampe, svjetlost će se zadržati na zidu. Međutim, zračenje mobilnog telefona lako prolazi kroz taj zid. Stvar je u različitim frekvencijama između zračenja lampe i mobilnog telefona. Dok čitate ovaj tekst, kroz vaše tijelo prolaze tokovi najrazličitih zračenja. To je kosmičko zračenje, radio signali, signali mobilnih telefona, zračenje koje ide iz zemlje, sunčevo zračenje, zračenja koja proizvodi bijela tehnika, itd.

 

Vi to ne osjećate, jer možete da vidite samo svjetlost i čujete samo zvuk. Čak i ako sjedite u tišini sa zatvorenim očima, kroz vašu glavu prolaze milioni telefonskih poziva, slika televizijskih vijesti i radio saopštenja. Vi to ne osjećate, jer nema rezonantne frekvencije između atoma iz kojih se sastoji vaše tijelo i atoma zračenja. Ali, ako postoji rezonanta vi odmah reagujete. Na primjer, kada se sjetite bliske osobe koja je upravo pomislila na vas. Sve u univerzumu potčinjava se zakonima rezonance.

Svijet se sastoji od energije i informacije. Ajnštajn, nakon mnogo razmatranja o ustrojstvu svijeta je rekao: “Jedina realnost koja postoji u univerzumu – je polje”. Slično kao što talasi stvaraju mora, sve manifestacije materije: organizmi, planete, zvijezde, galaksije – to je stvaralaštvo polja.

Postavlja se pitanje kako se iz polja stvara materija? Koja sila upravlja kretanjem materije?

Istraživanja su naučnike dovela do neočekivanog odgovora. Tvorac kvantne fizike Maks Plank u svom govoru prilikom dobijanja Nobelove nagrade, rekao je sledeće:

“Sve u univerzumi stvara se i postoji zahvaljujući sili. Moramo pretpostaviti da je iza ove sile stoji svjesni razum, koji je matrica svake materije. “

Svijest upravlja materijom

Na prelazu iz XX u XXI vijek u teorijskoj fizici, pojavile su se nove ideje koje omogućavaju da se objasne čudna svojstva elementarnih čestica. Čestice se mogu pojaviti iz pustote i odjednom nestati. Naučnici priznaju mogućnost postojanja paralelnih univerzuma. Moguće da čestice prelaze iz jednog sloja univerzuma u drugi. U razvoju ovih ideja učestovale su poznate ličnosti kao što su: Stephen Hawking, Edward Witten, Juan Maldacena, Leonard Susskind.

Prema konceptu teorijske fizike – univerzum podsjeća na lutku “babušku ili matrjošku”, koja se sastoji od niza umetnutih babuški – slojeva. To je varijanta univerzuma – paralelni svjetovi. Oni koji se nalaze jedan do drugog su veoma slični. A što je više slojeva između njih – to je manja sličnost među njima. Teoretski, da bi se prešlo iz jednog univerzuma u ​​drugi, nijesu potrebni svemirski brodovi. Sve moguće varijante se nalaze i u jednom i u drugom. Prvi put, ove ideje su iznijeli naučnici sredinom XX vijeka. Na prelazu iz XX u XXI vijek, dobili su matematičku potvrdu toga. Danas, se takve informacije lako prihvataju u javnosti. Međutim, prije par stotina godina, zbog takvih izjava moglo se spaliti na lomači, ili proglasiti ludim.

Sve nastaje iz pustote. Sve je u pokretu. Predmeti su iluzija. Materija se sastoji od energije. Sve se stvara mislima.

Ova otkrića kvantne fizike ne sadrže ništa novo. Sve ovo je bilo poznato drevnim mudracima. U mnogim mističnim učenjima, koja su se smatrala tajnim i bila dostupna samo iniciranim, govorilo se da ne postoji razlika između misli i predmeta.

 

Sve na svijetu je ispunjeno energijom.
Univerzum reaguje na misli.
Energija slijedi pažnju.
To na šta fokusirate svoju pažnju, to počinje da se mijenja.

Ove misli u različitim formulacijama su date u Bibliji, drevnim gnostičkim tekstovima, u mističnim učenjima koja su potekla iz Indije i Južne Amerike. O ovome su znali graditelji drevnih piramida. Ovo znanje je ključ za nove tehnologije koje se sada koriste za upravljanje realnošću.

Naše tijelo – to je polje energije, informacije i razuma koje se nalazi u stanju stalne dinamične razmjene sa okolnom sredinom.

Impulsi razuma stalno, svake sekunde daju tijelu novu formu da se prilagodi promjenljivim zahtjevima života.

Sa gledišta kvantne fizike, naše fizičko tijelo pod dejstvom našeg razuma je u stanju da napravi kvantni skok iz jedne biološke starosti u drugu, ne prolazeći kroz sve stadijume između.

 

POGLEDAJTE VIDEO :

//www.youtube.com/watch?v=0uzCk1oh-zU

Izvor

Preveo : Admin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *